سازنده PCB رقابتی

blinded hole board

تخته سوراخ کور

تخته 8 لایه، ضخامت تخته: 2.40 میلی متر;

ضخامت مس تمام شده: 35 میلی متر،

پایان: ENIG

blinded and buired holes board with laser drilling hole

تخته سوراخ کور و فرورفته با سوراخ حفاری لیزری

تخته 6 لایه، ضخامت تخته: 1.80 میلی متر؛

ضخامت مس تمام شده: 35 میلی متر،

پایان: ENIG